چرا زنانگی‌ مهم است؟

انسان‌های خردمند به زن درونشان بها می‌دهند و آن را باقدرت زندگی می‌کنند.

فرقی نمی‌کند جنسیت ما چه باشد، زنانگی بخش جدایی‌ناپذیری از وجود همۀ ماست.

زنانگی درون هر مرد و زنی را، جزو احساسات اصلی وی می‌دانم؛ چراکه زنانگی درون با احیای بخش عاطفی ما، آتش اشتیاقمان را در هیاهوی جدیت و خشکی زندگی، بازآفرینی می‌کند.

یکی از اصول اتیکت در رفتار با خود این است که زنانگیمان را زنده نگه‌داریم.

ریشۀ احساسات واقعی در زنانگی نمود بهتری دارند. اگر روح زنانه در کار نباشد، به زندگی خیره می‌شویم اما چشم و احساسمان نمی‌تواند توشه‌ای بردارد.

خطر بزرگ این است که جسارت همراهی زنانگی خود را نداشته باشیم و به چشم ضعف به آن نگاه کنیم؛ با همان نگاه غالبی که در جامعه با آن اخت شده‌ایم؛ که به گمانم در این کوته‌نظری، نقش زنان بسیار پررنگ‌تر از مردان است.

وقتی به زن درونت اجازه می‌دهی نفس بکشد، می‌توانی ارتباط بزرگ‌تری باروح انسان‌ها برقرار کنی. به قول فروغ فرخزاد، می‌توانی به حجمی، خط خشکِ زمان را آبستن کنی. این حجم خودساخته، همان است که باید با زنانگی درونت به وجود بیاید.

زنانه زیستن، راهی برای درک آناتومی ارتباطات انسانی است.

گاهی لازم است قلم را ‌به ‌دست زنانگی‌ات بدهی و بگذاری ورای بودن بنویسد.

یادگیری با ناهید عبدی در تلگرام

پاسخ دهید