چرا نمی‌توانیم کارها را به اتمام برسانیم؟

کارهایی هستند که هرروز می‌مانند و به لیست روزهای بعد موکول می‌شوند، کتاب‌هایی که برای مدتی طولانی بازمی‌مانند، پروژه‌هایی که تمام نمی‌شوند و تماس‌هایی که مدت‌هاست عقب می‌افتند.

همۀ ما فهرستی از این نوع اهمال‌کاری‌ها داریم. اغلب هم از فکر کردن به اینکه چگونه می‌توانیم به بهترین شکل ممکن آن‌ها را به انجام برسانیم، طفره می‌رویم.

یک راهکار عملی و مهم برای به پایان رساندن کارها، تعیین ضرب العجل است.

تعیین زمان‌بندی انجام کارها، هرچند به صورت تقریبی، می‌تواند دیدی روشن و تعهدی نسبی ایجاد کند.

سه مرحلۀ مهم برای تعیین ضرب‌العجل به نتیجه رساندن کارها وجود دارد:

  1. زمان‌بندی کلی انجام کار و سپس شکستن آن به مراحلی گام به گام و روزانه.

تا وقتی افق دید ما، به مرزهای زمانی در روزهای متوالی محدود نشوند، شاهد اجرای درست کار نخواهیم بود.

  1. حذف کردن عواملی که موجب حواس‌پرتی و عدم تمرکز می‌شوند.

دوری کردن از کلیشه‌ها، تمرکز لیزری بر روی کار و خط کشیدن روی حاشیه‌ها.

  1. در میان گذاشتن برنامۀ انجام کار با دیگران.

وقتی یک پدیدۀ شخصی را عمومی می‌کنیم، برای انجام آن مقیدتر و مسئولانه‌تر رفتار می‌کنیم.

دن اریلی دراین‌باره می‌گوید: موعدهای تعیین‌شده از سوی مراجع بیرونی مانند معلمان و یا ممیزان مالیاتی، بسیار کارآمد هستند.

برای انجام درست‌کار، مرزهای زمانی باید از تعهدی سرشار، لبریز شوند.

کندوکاو متعهدانه، راه بروز خلاقیت را باز می‌کند.

یادگیری با ناهید عبدی در تلگرام

پاسخ دهید