یک داستان حیرت‌انگیز بنویس

همه عاشق شنیدن داستان هستند و دوست دارند با شنیدن داستانی زیبا، شگفت‌زده شوند. گویی می‌خواهند بگویند «مرا به توجه وادار».

بهترین تکنیک برای نوشتن یک داستان خوب، این است که از پایان شروع به نوشتن کنی.

برای این کار لازم است «پایان» را بدانی تا با کمک آن، خطی ترسیم کنی که مهره‌های مختلف داستانت در آن گیر کند و یکپارچه شود.

بهترین داستان‌هایی که می‌شنویم، از درون نویسنده می‌جوشند. درواقع نویسنده از آنچه می‌داند استفاده می‌کند و نهایت ارزش‌هایش را به نمایش می‌گذارد. این‌گونه داستان‌های زنده، می‌توانند روح مخاطب را نیز زنده کرده و به یک هم‌نشینی خوب دعوت کنند.

گاهی لازم است از خودمان سؤال کنیم، آیندگان داستان زندگی مرا چگونه تعریف خواهند کرد؟

اینجاست که باید دست به کار شویم و زیر آوارِ دست و پاگیر روزمرگی، دو سه سالی را نجات دهیم و داستانی جدید برای خود، بنویسیم.

گاهی احساس بی خویشتنی، همچون آفتابی که بر پوست می‌خوابد، چنان با ما عجین شده که دیگر فاصله‌اش را با خودمان تشخیص نمی‌دهیم.

برای بیرون ریختن این رسوبات خستگی، باید پایانی خوب برای داستان زندگی‌مان متصور شویم و آن را بازنویسی کنیم. داستانی ارزش شنیدن دارد که روزهای خسته و بی‌رمق آن، با یک شادابی سرکش و شکافنده، جایگزین شود.

وقتی می‌خواهند داستانی را زیباتر کنند، تعهدی ایجاد می‌کنند و بقیۀ داستان را حول آن نمایش می‌دهند.

برای اینکه داستان زندگی ما هم شنیدنی شود، لازم است تعهدات خود را زیرورو کنیم تا ارزش‌های واقعی را لابه‌لای آن پیدا کنیم و پررنگ‌تر، زندگی‌شان کنیم.

زندگی پهنه‌ای است که قلم‌به‌دستت داده تا داستان خودت را بر روی آن بنگاری.

یادگیری با ناهید عبدی در تلگرام

پاسخ دهید