دروغ بزرگی که باید به خودمان بگوییم

«تنها بر انجام یک کار اصلی تمرکز کن»

و دروغ بزرگ ازاینجا شروع می‌شود که ذهن گمان می‌کند تنها باید یک کار را انجام دهد درحالی‌که قرار است آماده شود تا تعدد نقش‌های تو را بپذیرد و همۀ آن‌ها را زندگی کند.

تعدد نقش‌ها به این معناست که ممکن است هم‌زمان مادر یا پدر باشیم، مدیریت یک شرکت را به عهده داشته باشیم، دانشجو باشیم و یا عضوی فعال از یک تیم باشیم. درواقع قرار است کار، عشق، خانه و دوستان را هم‌زمان مدیریت کنیم.

تمرکز بر یک کار انجام‌شدنی است تنها مشکلش این است که اغلب اوقات ما نمی‌توانیم نقش‌های مختلف خود را انکار کنیم. تنها می‌توانیم توازن انجام دادن آن‌ها را به هم بزنیم و برخی را کمرنگ‌تر از دیگری انجام دهیم.

دلیل این‌که که موفقیت آسان نیست همین است. تنها افراد باانگیزه هستند که این تنوع و تعدد نقش‌ها را، راهی طبیعی برای بروز بهترین کارهای خود می‌دانند و بدون اینکه آن‌ها را انکار کنند، بر کار اصلی تمرکز کرده و انجامش می‌دهند.

موفقیت برای انجام کار اصلی، در این خلاصه می‌شود که زمان اختصاص‌یافته به هر کار را تغییر دهیم، توازن زمانی و کیفیت کارها را به هم بزنیم و تعداد کارهای فرعی را محدود به ضروری‌ترین‌ها کنیم.

با پذیرش این دوگانگی (تمرکز بر یک کار و تعدد چندین نقش) عادت‌های خوبی در ما شکل می‌گیرد. یکی از آن‌ها این است که به تند کار کردن عادت می‌کنیم و مجبور می‌شویم در زمان‌های کوتاه، کارهای زیادی انجام دهیم.

تمرکز ذهنی را تمرین می‌کنیم و با انجام کارهای هم‌زمان، تلاش می‌کنیم ذهن را عادت دهیم در برش‌های زمانی مختلف، تنها بر روی یک کار تمرکز کند.

مدیریت زمان را یاد می‌گیریم و برای زمان‌های مختلف از روز، برنامه‌های منسجم می‌چینیم.

طبیعت کار کردن را درمی‌یابیم و برای انجام ندادن کار بهانه نمی‌آوریم.

یادگیری با ناهید عبدی در تلگرام

پاسخ دهید