قدم بعدی چیست؟

این سؤالی است که در حین انجام کارهای مختلف، مدام به ذهنمان می‌رسد. بهترین پاسخی که می‌توانیم به خود بدهیم، این است که هر آنچه لازم است انجام دهیم تا کار به اتمام برسد.

در واقع قدم بعدی این است که به صورت پیوسته، قدم‌های قبلی را دنبال کنیم و از خود تعهد نشان دهیم تا کار به نتیجه برسد.

ما به صورت ذاتی تمایل داریم در نقاط سخت کار، تسلیم شویم. غافل از اینکه همین نقاط سخت و دشوار، احتمالاً آن چیزی است که برای رشد کردن، به آن نیاز داریم.

تنها زمانی می‌توانیم کار را به اتمام برسانیم که تلاشی زنجیره‌ای از خود نشان دهیم. کسانی که این خصوصیت را ندارند، عموماً ترک کننده‌های زنجیره‌ای هستند. همان‌هایی که با رسیدن به هر چالش، متوقف می‌شوند و برای شروع کاری جدید، اقدام می‌کنند.

موفق‌ترین انسان‌ها کسانی هستند که بعد از گذار از این مرحله، شروعی دوباره، پیوسته و بی‌وقفه را تمرین می‌کنند. بعد از نوشتن یک کتاب، فوراً به سراغ نوشتن کتاب بعدی می‌روند، بعد از یک فروش موفق، برای فروش جدید برنامه‌ریزی می‌کنند و بعد از اتمام هر پروژه، پایه‌های انجام پروژۀ جدید را می‌ریزند.

روند حرکت یک پروژه، باید در نقطه‌ای بعد از گذار از خط پایان متوقف شود.

درواقع از شالودۀ هر پایان، به عنوان بستری برای سازۀ کاری جدید استفاده می‌کنند.

ارزش کار، نه در پشت سر گذاشتن چالش‌ها و نه در سرسختی در انجام آن‌ها خلاصه می‌شود. ارزش واقعی تنها در به اتمام رسانیدن کار است.

تنها زمانی می‌توانیم مسیر حرکت کاری را ارزشمند تعریف کنیم که پایانی مشخص برای آن وجود داشته باشد.

یادگیری با ناهید عبدی در تلگرام

پاسخ دهید