راهی مؤثر برای تغییر کردن

بسیاری از اوقات وقتی جای خالی چیزی را می‌بینیم، بیشتر درگیر آن می‌شویم و توجه خاص‌تری به آن می‌کنیم.

برای ایجاد تغییر و برای فراهم کردن فرصت یادگیری بیشتر، می‌توانیم آگاهانه این جاهای خالی را ایجاد کنیم و در قدم‌های بعدی، برای پر کردن آن‌ها بکوشیم.

«یک جای خالی ایجاد کن».

می‌توانیم برای شروع نوشتن، برگه‌ای سفید روبروی خود بگذاریم و به بهانۀ این جای خالی، کلمات را روی آن بریزیم.

می‌توانیم دفترچه‌ای همراه داشته باشیم و هرروز را برای انجام کارهای جدید، تقسیم‌بندی کنیم. جاهای خالی این صفحه، ما را دل‌مشغول خود می‌کند.

بین کلماتی که می‌شنویم و دوست نداریم یک جای خالی باز کنیم. شاید با گذاشتن کلامی در آن، بتوانیم معنای این جملات را تغییر دهیم.

وقتی خوشحالیم، یک جای خالی کوچک باز کنیم و تمرین شکرگزاری کنیم.

وقتی عصبانی هستیم، یک جای خالی باز کنیم و دورتر و آرام‌تر فکر کنیم.

بین ساعات کاری یک جای خالی ایجاد کنیم و ارتباطات جدید بسازیم.

هنگام مطالعۀ کتاب می‌توانیم برگه‌ای خالی روی آن بچسبانیم تا جملات کلیدی کتاب را شکار کنیم و روی آن ثبت کنیم.

یک صفحه ورد باز کنیم و احساسات فروخفتۀ خود را روی آن بنویسیم.

یک تقویم عمر ترسیم کنیم و جاهای خالی آن را هرازگاهی نگاه کنیم. دیدن این جاهای خالی روی تقویم عمر، می‌تواند زندگی ما را تغییر داده و بامعناتر کند

دیدن سال‌هایی از عمر که خط‌خورده و جاهای خالی مربوط به سال‌هایی که دیر یا زود خط خواهند خورد.

یادگیری با ناهید عبدی در تلگرام

پاسخ دهید