تولید محتوا با روش سایمون سینک

فرض کنید یک موسسۀ آموزشی، می‌خواهد برای معرفی خدماتش، محتوا تولید کند.

نمونۀ یک پیام خوب، می‌تواند چنین چیزی باشد:

«به باور ما، کسب مهارت و دانش اصیل فردی، بهترین راه خلق ثروت اجتماعی است. روش ما برای متفاوت اندیشیدن و تغییر روندهای نامطلوب موجود، ارائۀ محتوای آموزشی جدید و متمایز است. به این ترتیب فرصتی را فراهم کرده‌ایم تا این تجربیات را با شما تقسیم کنیم».

دلیل مفید بودن این محتوا را، با استفاده از آموزه‌های سایمون سینک توضیح می‌دهم:

نظریۀ مختصر و مفیدی که سایمون سینک ارائه می‌دهد برای پاسخ دادن به این پرسش معمول است که چرا برخی از سازمان‌ها و افراد، الهام‌بخش هستند و برخی دیگر موردپذیرش عموم جامعه قرار نمی‌گیرند.

دایرۀ طلایی ارائه‌شده توسط او، از سه بخش چرا؟ چگونه؟ چه چیز؟ تشکیل‌شده است و تمرکز اصلی بحث وی، بر قسمت «چرا؟» یا همان دلیل وجودی و باورهای ریشه‌ای سازمان‌ها و کسب‌وکارهاست.

وقتی باور اصلی و چرایی موضوعی را بدانیم، محتوای اثربخش و مفیدتری را می‌توانیم تولید کنیم زیرا این احساس درونی‌مان را به مخاطب انتقال می‌دهیم که دلیل وجودی ما، چیزی فراتر از کسب سود است.

بهترین نوع محتوا، بهره‌گیری از کلماتی است که بر باورهای کلیدی و اصلی ما سوار هستند.

همان‌طور که در نمونه محتوای ارائه‌شده دیدیم، باور اصلی و عقاید ریشه‌ای ما، راهی برای ارتباط با باورهای مخاطب است. مخاطب بیشتر از اینکه با محصول تولیدیِ ما ارتباط برقرار کند، با چرایی و علت حضور ما ارتباط می‌گیرد.

به گفتۀ سایمون سینک، مردم کار شما را نمی‌خرند؛ مردم دلیل کار شما را می‌خرند.

یک پیام تبلیغاتی روشن، گزارشی از دلیل انجام کار ارائه می‌دهد. دلیلی که مخاطب‌پسند باشد و او را به اقدام کردن ترغیب کند.

تولید محتوای متنی، هنر استفاده از کلمات برای انتقال درست پیام موردنظر است.

عضویت در کانال تلگرام ناهید عبدی

پاسخ دهید