بهترین راه خود انگیزشی

«در عشق می‌شکفد هر چه زنده، هر چه رستنی‌ست».

جیل فلچر

بهترین راه رسیدن به خواسته‌ها داشتن انگیزه است.

بهترین نوع انگیزه و انرژی نوعی خود انگیزشی است.

خود انگیزشی وقتی به وجود می‌آید که درونی‌ترین احساسات تلنگر بخورد.

این یعنی بی‌پروایی، یعنی از پا ننشستن، یعنی نهایت قدرت.

یعنی عاشق بودن.

باید عاشق چیزی یا کسی باشی تا بتوانی نهایت خود انگیزشی را لمس کنی.

می‌توانی عاشق خانواده‌ات باشی و خود انگیزشی از جنس حمایت را احساس کنی.

می‌توانی عاشق خودت باشی و خود انگیزشی از جنس قدرت را احساس کنی.

می‌توانی عاشق مردم باشی و خود انگیزشی از جنس مسئولیت را احساس کنی.

می‌توانی عاشق انتقام گرفتن باشی و خود انگیزشی از جنس اثبات کردن را احساس کنی.

اما وقتی عمیقاً عشق کسی را احساس می‌کنی خود انگیزشی از جنسِ نابِ زندگی کردن را تجربه خواهی کرد.

عشق انگیزه‌ای درونی برای حرکت کردن، نفس کشیدن و جسور بودن را به تو می‌دهد. جسارت به تصویر کشیدن انسانیت را به تو می‌دهد.

بهترین راه خود انگیزشی تجربۀ عمیق عشق است. چون خودت را سزاوار می‌دانی. سزاوار دوست داشتن دیگری یا دوست داشتن خودت.

عضویت در کانال تلگرام ناهید عبدی

پاسخ دهید