چرا نباید از کتاب‌ها یاد بگیریم؟

«بیایید کتاب بخوانیم. کتاب، مدرسه‌ای کهن است».

البته با خاطرات نه‌چندان شیرین ما از درس و مدرسه شاید تعبیر مارک جوینر از کتاب به عنوان مدرسه چندان جذاب نباشد.

برای من کتاب‌ها تقدس دارند. همیشه آن‌ها را زنده‌ترین موجوداتی دیده‌ام که در زندگی‌ام حضورداشته‌اند و بخش مهمی از دقایق مرا به بهشت تبدیل کرده‌اند.

با این همه نمی‌توانم دل سپردن تمام و کمال به هر کتابی را در هر موقعیتی، هضم کنم.

نمی‌دانم قبلاً هم‌ چنین چیزی باب بوده یا نه اما این روزها به محض اینکه کتابی عنوان پرفروش به خود می‌گیرد سیل عظیمی از خوانندگان (یا بهتر است بگوییم شبه خوانندگان) که معلوم نبوده تا پیش از معرفی کتاب کجا بوده‌اند به سمت آن سرازیر می‌شوند.

هرکجا می‌توانی ببینی که چطور مطالب کتاب را تقدس‌وار و عیناً تکرار می‌کنند. درست است که یکی از مهم‌ترین رسالت‌های کتاب فهمیدن و ایجاد تغییر در زندگی است اما نه برای همۀ کتاب‌ها و نه برای همۀ افراد.

دوستانی دارم شیفتۀ کتاب و به‌واقع عمل‌گرا. به طوری که بعد از خواندن کتاب (خصوصاً کتاب‌های سفارش شده) چنان در آن ذوب می‌شوند که به سختی می‌توانی هویت قبل آن‌ها را تشخیص بدهی.

دوستان انگشت‌شماری هم دارم شیفتۀ کتاب و قدری شکاک نسبت به خواندن هر نوع کتاب (خصوصاً کتاب‌های سفارش شده از سوی عموم جامعه).

نگاه زیبای دستۀ دوم از این دوستان را با شما شریک می‌شود:

  • قبل از اینکه به خواندن کتابی ترغیب شوی ببین چه کسانی خواندن آن را به تو پیشنهاد می‌کنند؟
  • قبل از اینکه در مورد درست یا غلط بودن آموزه‌های کتاب تصمیم‌گیری کنی ببین چه کسی این حرف را زده است؟
  • نویسندۀ کتاب در چه عصری و با چه فرهنگ و دیدگاهی زندگی می‌کند؟
  • مطالب کتاب چقدر در زندگی امروز من و تو مصداق دارد؟
  • آیا مطالب کتاب راهی برای توجیه کم‌کاری‌هایت باز می‌کند یا به حرکت و تکاپویی درخور انسانیت تو منجر می‌شود؟
  • آیا کتاب نگاه تعصب‌آمیز و قدیمی تو را بیدار می‌کند یا باورهای تازه‌ای در تو می‌رویاند؟

صرف اینکه واژۀ کتاب تقدس دارد و عمل کردن به مطالب کتاب‌ها همواره از عهدۀ افرادی فرهیخته از جامعه برمی‌آمده است قرار نیست تن به خواندن هر کتابی بدهیم و یا اگر کتاب خوبی را می‌خوانیم به دنبال خود تأییدی در آن باشیم تا تنبلی خودمان را به‌نوعی با آن توجیه کنیم.

هرکسی به قدر درک خود کتاب‌ها را می‌کاود و می‌فهمد.

اما شاید قبل از خواندن کتاب‌ها قدری به حاشیه زدن بد نباشد.

تاریخچۀ نگارش و هدف نویسنده از مطرح کردن مضمون کتاب می‌تواند سطح درک و فهم ما را تحت تأثیر قرار بدهد.

ضمن اینکه وقتی شمار زیادی از افراد جامعه از سطوح مختلف خواندن کتاب خاصی را شدیداً پیشنهاد می‌کنند، این نوع توجهات جانبی و به حاشیه رفتن‌ها پیش از مطالعۀ کتاب شدیداً توصیه می‌شود.

عضویت در کانال تلگرام ناهید عبدی

پاسخ دهید