وقتی توصیۀ مفیدی می‌شنوید چه کار می‌کنید؟

می‌خواهیم برای جواب دادن به این سؤال از دو قاعده استفاده کنیم:

  1. کار خود را به عقاید مردم گره بزنیم.
  2. بخوانیم، بفهمیم و عمل کنیم.

بیشتر اوقات بعدازاینکه جملۀ خوبی را می‌خوانید یا توصیۀ مفیدی می‌شنوید چه کار می‌کنید؟

شاید سری به نشانۀ تأیید تکان می‌دهید و به سرعت به جستجوی جملات مفید دیگری می‌گردید. شاید به نویسنده و افکارش فکر می‌کنید و در دل تحسینش می‌کنید. شاید لبخند رضایتی می‌زنید و به خواندن ادامۀ کتاب می‌پردازید.

و شاید هم عکس‌العملتان این است که کتاب را ببندید و به دنبال مصداق‌های این جمله در زندگی خودتان بگردید.

این جمله از جو ویتالی را باهم بخوانیم:

«مردم،

گذشته را تحسین می‌کنند،

از حال می‌نالند

و نگران آینده هستند».

به هر حال همۀ ما یکی از این سه مورد یا درصدی از هر کدام را داریم.

بعد از خواندن این جمله می‌توانیم به این فکر کنیم که بیشتر افکار و رفتار من حول کدام‌یک از این‌ها پرسه می‌زند؟ وقتی می‌خواهم ارتباط برقرار کنم، خرید کنم یا کاری جدی انجام دهم کشش کدام‌یک از این موارد است که اقدام نهایی مرا تعیین می‌کند؟

حالا یک گام جلوتر برویم. به این فکر کنید که همۀ مردم با این سه شیوۀ فکر کردن درگیر هستند. به این فکر کنید که برای فروش محصولات یا ارائۀ خدمت چطور می‌توانید از این سه مورد الهام بگیرید.

مثلاً محصولتان را طوری بفروشید که تداعی‌کنندۀ خاطرات خوشی از گذشته باشد یا قولی برای مرتفع کردن مشکلات فعلی به مشتری بدهید و یا محصول را طوری ارائه کنید که نوید آینده‌ای بهتر را در دل خود داشته باشد».

به هر حال ما محصولی داریم و به ازای ارزشی که ایجاد کرده‌ایم می‌خواهیم آن را بفروشیم. شیوه‌های این‌چنینی به ما اجازه می‌دهند افکار و همچنین محصولاتمان را در دسته‌بندی تازه‌ای قرار دهیم. دسته‌بندی‌هایی که عکس‌العمل مشتری و مهم‌تر از آن، عملکرد خودمان را برایمان شفاف‌تر می‌کند.

ما می‌توانیم از جملات قصار و توصیه‌هایی این‌چنین برای خودمان مدل بسازیم. مدل‌هایی که به ما کمک می‌کنند فهم بهتری از بازار و خواسته‌های مردم به دست بیاوریم و جهت‌یابی درست‌تری برای افکارمان ترسیم کنیم.

یکی از این جملات می‌تواند چنین باشد:

برای فروش بهتر هیچ راز پنهانی وجود ندارد. فقط باید تلاش کنید واضح‌ترین خواسته‌های مردم را ببینید و مطابق با آن‌ها عمل کنید.

اینستاگرام ناهید عبدی

پاسخ دهید