قانون‌شکنی‌هایی برای تقویت عزت‌نفس

برای اینکه آدم باکیفیتی باشیم بد نیست دربارۀ چگونه فکر کردن خودمان فکر کنیم.

خیلی وقت‌ها عزت‌نفس ما وقتی در معرض لگدمال شدن است که اتفاقاً باید پروار شود و بال و پر بگیرد.

قانون‌های صلبی هستند که ناخودآگاه آن‌ها را پسِ ذهن خود نگه داشته‌ایم و هر از چند گاهی یک‌بار با آن‌ها خودزنی می‌کنیم. همان‌هایی که ما را به تور عیب‌جویی از خودمان گرفتار می‌کند.

گاهی بد نیست از رفتارهای ربات‌گونه دست‌برداریم و با چنین قانون‌شکنی‌های (به نظر من درستی) کمی انعطاف به خرج دهیم:

 1. انتقادپذیر نبودن همیشه بدتر از داشتن روحیۀ انتقادی نیست.
 2. کتاب‌های دست دوم کنار خیابان همیشه بدتر از کتاب‌های اتوکشیدۀ کتاب‌فروشی‌های معتبر نیست.
 3. اقرار به نادانی و ندانسته‌ها اغلب اوقات بدتر از ادعای فهم و دانایی نیست.
 4. احساسی بودن همیشه بدتر از منطقی بودن نیست.
 5. تقلید کردن همیشه بدتر از خلق کردن بدون کمک دیگران نیست.
 6. تنها بودن اغلب اوقات بدتر از در جمع بودن نیست.
 7. بیماری و رنج روحی و جسمی همیشه بدتر از سلامت نیست.
 8. ناملایمات و اوضاع آشفتۀ جامعه همیشه بدتر از اوضاع آرام نیست.
 9. بیکاری همیشه بدتر از کار کردن نیست.
 10. عهدشکنی و تغییر کردن همیشه بدتر از تحمل کردن نیست.
 11. خودخواهی همیشه بدتر از دگر خواهی نیست.
 12. نشنیدن اخبار روز همیشه بدتر از فرار از آن‌ها و پناه بردن به گوشه‌ای امن و آرام نیست.

همان‌طور که:

 1. گفتن حقیقت همیشه بهتر از تحسین کردن همراه با اغراق نیست.
 2. خود کنترلی همیشه بهتر از ابراز احساسات نیست.
 3. خواندن کتاب‌های زیاد و متنوع همیشه بهتر از خواندن کتاب‌های تکراری نیست.
 4. تلاش برای فراموش کردن همیشه بهتر از تسلیم شدن نیست.
 5. ایستادگی پای حرف و عقاید کهن همیشه بهتر از تزلزل و پذیرش عقاید مخالف نیست.
 6. به دست آوردن همیشه بهتر از دست دادن نیست.
 7. جواب‌های تند و آتشین دادن همیشه بهتر از سکوت نیست.
 8. تخصص داشتن همیشه بهتر از مبتدی بودن نیست.
 9. پیروزهای خودمان همیشه بهتر از پیروزی تیم و اطرافیان ما نیست.
 10. کاری کردن همیشه بهتر از تماشا کردن منفعلانه نیست.
 11. نظر داشتن همیشه بهتر از سکوت و اعلام عدم توانمندی برای ابراز عقیده نیست.
 12. ماندن و اثبات کردن همیشه بهتر از رفتن و پناه بردن به منطقۀ هم‌کیشان خود نیست.

عضویت در کانال تلگرام ناهید عبدی

پاسخ دهید