توصیه‌های درستی که می‌توانند نادرست باشند

ما خیلی وقت‌ها به مطلق فکر کردن عادت می‌کنیم.

یا چیزی را مطلقاً درست می‌دانیم یا نادرست.

بد نیست چالشی برای خودمان در نظر بگیریم و چند وقت یک‌بار و به فراخور موقعیتی که در آن قرار می‌گیریم، بعضی قوانین به‌ظاهر درست (یا غلط) را در ذهن خود تغییر دهیم.

نه همیشه و نه برای همۀ موقعیت‌ها اما فکر می‌کنم موارد زیر می‌تواند بخشی از چنین فهرستی باشد:

 

  1. زیاد کردن شبکه‌های اجتماعی نادرست است؛

تا وقتی‌که روش درست ارتباط برقرار کردن را یاد نگیریم یا حداقل هم‌زمان با زیاد کردن دایرۀ ارتباطات، برای بهبود آگاهانۀ آن تلاش کنیم.

  1. تلاش برای برنده بودن نادرست است؛

تا وقتی‌که مطمئن باشیم آنچه برای برنده شدن صرف کرده‌ایم، خود یک باخت محسوب نمی‌شود.

  1. تلاش و پشتکار زیاد نادرست است؛

تا وقتی‌که به روش و چگونگی انجام درست کارها واقف نباشیم یا دلیل اصلی انجام دادن آن‌ها و نتیجه‌ای که در بلندمدت به بار می‌آورد را ندانیم.

  1. خودِ واقعی بودن نادرست است؛

تا وقتی‌که ارزشی خاص را درون خود پرورش نداده باشیم. حداقل در این مواقع تظاهر به خوب بودن شاید نهایتاً به خوب شدن بینجامد.

  1. صرفه‌جویی و کم کردن هزینه‌ها نادرست است؛

تا وقتی‌که مطمئن باشیم با محدود انتخاب کردن در آینده با پشیمانی‌های بزرگی مواجه نخواهیم شد. خصوصاً برای مواردی که یک‌بار بیشتر حق انتخاب نداریم، بهتر است در مورد صرفه‌جویی کردن قدری شک کنیم.

  1. مطالعه کردن نادرست است؛

تا وقتی‌که سعی نکنیم یادگیری‌ها را در زندگی واقعی پیاده کنیم یا حداقل، آگاهانه برای هدفی مشخص بخوانیم.

  1. خود ابرازی و داشتن اعتمادبه‌نفس نادرست است؛

تا وقتی‌که موقعیت را خوب نسنجیده باشیم و خود ابرازی را برای آن موقعیت درست یافته باشیم و تا حدی که مطمئن باشیم دچار اعتمادبه‌نفس کاذب نشده‌ایم.

  1. مدارا کردن نادرست است؛

تا وقتی‌که مطمئن شویم تطبیق پیدا کردن با شرایط بیرونی به قیمت زیر پا گذاشتن خودمان تمام نمی‌شود.

  1. برنامه‌ریزی نادرست است؛

تا وقتی‌که به حد کافی تحقیق نکرده باشیم و شرایط پیش رو را به دقت نسنجیده باشیم. گاهی اوقات لازم است به جای آمادگی با برنامه‌ریزی و بعد اقدام کردن، یک‌راست به دل کار بزنیم.

  1. تفکر و بررسی کردن نادرست است؛

تا وقتی‌که ذهن خود را از داده‌های ارزشمند انباشته نکرده باشیم و بخشی از آن را به فکری بزرگ‌تر و تجربیات ارزشمند دیگران، گره نزده باشیم.

 

عضویت در کانال تلگرام ناهید عبدی

پاسخ دهید