قرارهای مهم من با خودم

بخش اول «کلمات تعهد می‌آورند. یاد بگیرم آن‌ها را با تمام تعهدی که دارند بکار بگیرم.» این اولین قرار جدی من با خودم است. قرارهای من با خودم ازآنجا شروع شد که تصمیم گرفتم هر آنچه می‌آموزم را عملی کنم تا بتوانم به بهترین شکلی […]

ادامه ی مطلب