تجربۀ آزادی در افکار محدود

«آزادی از دل محدودیت‌های خودساخته حاصل می‌شود». از محدودیت‌های ناچار حرف نمی‌زنم و حتی منظورم آزادی تقدیمی نیست. اوج آزادی، در فضای محدودشده برای کشف موشکافانۀ یک موضوع ظهور می‌کند، برخلاف پراکنده‌گویی و پراکنده دانی که اغلب فرصت دیدن عمق آزادی را از ما می‌گیرد. […]

ادامه ی مطلب

ارتباط جالب بی‌منطقی با بی‌محیطی

مشغول خواندن درسی از تفکر سیستمی بودم که واژه‌ای مرا درگیر خود کرد و نتوانستم به‌سادگی از آن عبور کنم: بی محیطی یا Nonenvironment به یاد جملۀ زیبای دن اریلی افتادم که می‌گوید انسان حیوانی بی‌منطق است. فکر کردم شاید با واژۀ بی محیطی، بتوان […]

ادامه ی مطلب