احساس من نسبت به رازهای بزرگسالی

چند خطی را که در دفترم نوشتم نگاه من نسبت به دوران بزرگسالی است. شاید وقتی بزرگسالی را تجربه کنم نگاهی متفاوت از این داشته باشم. نمی‌دانم. ولی در بی‌تجربگی بزرگسالی چنین حسی دارم:   بزرگسالی زمانی اتفاق می‌افتد که یاد می‌گیری دنیا این قدر […]

ادامه ی مطلب

۱۰ راز بزرگسالی من

۱ وقتی شعلۀ انجام کاری را روشن می‌کنی، لازم نیست آن را تا انتها به پایان برسانی. تنها وظیفۀ تو این است که آن را در نقطۀ خوبی تمام کنی. ۲ تعداد کسانی که به خاک‌سپاری ما می‌آیند، متر خوبی برای اندازه‌گیری زندگی مفیدمان نیستند. […]

ادامه ی مطلب

چگونه دنیا را به جای بهتری برای زیستن تبدیل کنیم؟

رازهای بزرگسالی (۲) تعریف من از دنیای اطرافمان، چیدمانی از دنیای کوچک تک‌تک ماست که در محل تلاقی آن‌ها، عناوینی مانند اجتماع، انتظار، فرهنگ و جامعه شکل می‌گیرد. نگاهی که اغلب ما به یک زندگیِ درخور داریم، این است که با کمترین مسئولیت، بیش‌ترین عایدات […]

ادامه ی مطلب