هنر قضاوت کردن

چند وقت است راجع به چندوچون قضاوت‌هایی که در مورد دیگران می‌کنم، برای خودم می‌نویسم. خصوصاً وقتی زمانم آزادتر است، به قضاوت خودم می‌نشینم تا جنس افکارم را بهتر بشناسم. با خودم فکر کردم حالا که قضاوت کردن، این حجم از زمان هرروزم را پر […]

ادامه ی مطلب

قرارهای مهم من با خودم

قسمت دوم جهان به سرعت و حرکت جواب می‌دهد، یاد بگیرم همواره جاری باشم. طبیعت، قانون‌های نانوشتۀ زیادی دارد. به گمانم یکی از قانون‌های مهمش، این است که عاشق سرعت است. اگر در حافظۀ خود بگردیم، مطمئناً مواردی را پیدا خواهیم کرد که نتیجۀ خوب […]

ادامه ی مطلب