تعاریف جالب و کوتاهی از محتوا

محتوا چیست؟ در تعریف «محتوا»، با توجه به زمینۀ کاربردی آن و نوع خاص تولید آن، می‌توان عبارات مختلفی را ارائه داد. اما با وجود تعاریف مختلف از محتوا، در برخی حوزه‌ها اتفاق نظر وجود دارد. قبل از اینکه انواع تعاریف مختلف از محتوا ارائه […]

ادامه ی مطلب