نامه‌ای که قرار نیست پست شود

«نامه‌های بی‌مخاطب را با قلمی بی دلهره و آسان‌گیر می‌نویسم». نامه‌های پست نشده، برای من حکم گوش شنوا، کلیسا و پناهگاه دارند. همان نامه‌هایی که به‌قصد پیمودن راهی به مغز یا دل مخاطب نمی‌نویسم. این نامه‌ها نوشته می‌شوند تا حرف‌های پنهانی، از تنگنای فکر خلاص […]

ادامه ی مطلب