یادگیری عمیق با کندخوانی

چرا تندخوانی که شیوه‌ای نادرست در یادگیری اثربخش است تا این حد مورد استقبال قرارگرفته است؟ گمان می‌کنم تند می‌خوانیم تا: خود را قانع کنیم زیاد و مفید خوانده‌ایم و توجیه خوبی برای کم‌فهمی و کم‌خوانی پیدا کنیم. تند می‌خوانیم چون در هیاهویی که ادعا […]

ادامه ی مطلب

چگونه یاد بدهیم؟

به‌عنوان یک معلم، تعریف مشخصی از شیوۀ درست یاددادن دارم: آموزش بیش از هر چیز، بیان سادۀ مفاهیمی است که به‌سختی برای تو درونی شده است. به عبارتی، هنر یاددادن، انتقال یک درک تجربه‌شده از جهان است. مانند بسیاری از مهارت‌های دیگر، مهارت یاددادن هم […]

ادامه ی مطلب