رابطۀ ظریف تصمیم‌گیری و عزت نفس

تصمیم‌گیری و عزت‌نفس. این دو واژۀ به‌ظاهر جدا از هم اغلب اوقات سازۀ شخصیت ما را می‌سازند. تصمیماتی که می‌گیریم پایه و اساس عزت‌نفس ما هستند و شکل‌گیری عزت‌نفس به وجود آورندۀ شخصیت ماست. ما با تصمیمات درست یا غلطی که می‌گیریم هر بار بخشی […]

ادامه ی مطلب

یک پیشنهاد برای ایجاد حال خوب

توماس کارلی می‌گوید: «اصالت چیزی است که همیشه به آن احترام می‌گذاریم و همواره با آن مخالفت می‌کنیم». اگر به رفتار خودمان دقیق‌تر شویم، خواهیم دید در بسیاری از مواقع، خواسته یا ناخواسته احساسات خود را سرکوب می‌کنیم و یا حداقل آن را به شکلی […]

ادامه ی مطلب