بهترین شیوه برای ارائه و سخنرانی

«در پوست خودت راحت باش». من این جمله را خیلی دوست دارم و با وجود سادگی‌ و کوتاه بونش آن را بسیار عمیق می‌بینم. قبلاً هم درباره‌اش نوشته‌ام اما این روزها بیشتر به آن فکر می‌کنم. شاید به این دلیل که جای خالی‌اش را در […]

ادامه ی مطلب