ارزش نفس نه اعتماد به‌ نفس

«بعضی کتاب‌ها نمی‌توانند خلاصه‌تر از آنچه نوشته‌شده‌اند باشند؛ برخی دیگر را می‌توان تا ده صفحه فشرده کرد؛ اکثریت را می‌توان به صفر صفحه رسانید.» نوشتن از اعتمادبه‌نفس و توصیه‌هایی که برای رسیدن به آن می‌شود، این قدر تکرار شده که دیگر از کلیشه هم گذشته […]

ادامه ی مطلب