باورهای تقلبی

ما به خواسته‌هایمان نمی‌رسیم، مدام کم می‌آوریم و درجا می‌زنیم، دلیل بزرگی برای پیشرفت دیگران و به همان نسبت، دلیل موجهی برای عقب افتادن خودمان پیدا نمی‌کنیم. چیزهایی را قبول داریم اما نمی‌توانیم مطابق با آن‌ها عمل کنیم. چرا؟ من فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین […]

ادامه ی مطلب