باورهای تقلبی

ما به خواسته‌هایمان نمی‌رسیم، مدام کم می‌آوریم و درجا می‌زنیم، دلیل بزرگی برای پیشرفت دیگران و به همان نسبت، دلیل موجهی برای عقب افتادن خودمان پیدا نمی‌کنیم. چیزهایی را قبول داریم اما نمی‌توانیم مطابق با آن‌ها عمل کنیم. چرا؟ من فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین […]

ادامه ی مطلب

یکی از ارزشمندترین دستاوردهای کتاب

با خواندن هر کتاب یا سازه‌ای از باورهای جدید در ما شکل می‌گیرد یا فرصتی برای تخریب باورهای قدیمی ایجاد می‌شود و یا اینکه مطالب کتاب نقش تقویت‌کنندۀ باورهای قدیمی‌مان را ایفا می‌کنند. فکر می‌کنم یکی از ارزشمندترین دستاوردهای کتاب متزلزل کردن و تخریب باورهای […]

ادامه ی مطلب