چگونه سزاوار دوست داشتن شویم؟

یکی از بهترین ثمرات دوست داشته شدن این است که به ما احساس سزاوار بودن می‌دهد. و یکی از مخرب‌ترین اثرات آن می‌تواند این باشد که با از دست دادن دوست داشتن ممکن است احساس بی‌لیاقتی کنیم یا دیگر خود را سزاوار تجربه‌های دوست داشتن […]

ادامه ی مطلب

بیانیۀ عشق ورزیدن از برنه براون

«بعضی وقت‌ها شجاعانه‌ترین و مهم‌ترین کاری که می‌توانی انجام بدهی، فقط ظاهر شدن است». بعضی کتاب‌ها هستند که باید جسارت کُند خواندن آن‌ها را داشته باشی. نمی‌توانی تند بخوانی و سیراب شوی. مثل آب خوردن کوهنورد است. باید جرعه‌جرعه بنوشی تا بفهمی و یاد بگیری […]

ادامه ی مطلب

آسیب‌پذیر باشید تا موفق شوید

«آسیب‌پذیری، درگیر شدن و با تمام وجود بودن است». این تعریفی است که خانم برنه براون از آسیب‌پذیری ارائه می‌دهد. همۀ ما آسیب‌پذیری را تجربه می‌کنیم مثل وقتی‌که: برای سخنرانی در حضور جمع، داوطلب می‌شویم. وقتی از دیگران کمک می‌خواهیم. وقتی عاشق می‌شویم. هنگامی‌که چیزی […]

ادامه ی مطلب

چرا از اشتراک‌گذاری طفره می‌رویم؟

«اشتراک‌گذاری، تجلی شجاعت ورزی با تمام توان است، اما شما دانسته یا نادانسته، بسته به نوع تربیت و نگاهی که به دنیا دارید، ارزشمندی خود را به بازخورد و نظری که دیگران دربارۀ محصول و هنر شما می‌دهند، پیوند می‌زنید». جملۀ بالا از خانم برنه […]

ادامه ی مطلب