رابطۀ ظریف تصمیم‌گیری و عزت نفس

تصمیم‌گیری و عزت‌نفس. این دو واژۀ به‌ظاهر جدا از هم اغلب اوقات سازۀ شخصیت ما را می‌سازند. تصمیماتی که می‌گیریم پایه و اساس عزت‌نفس ما هستند و شکل‌گیری عزت‌نفس به وجود آورندۀ شخصیت ماست. ما با تصمیمات درست یا غلطی که می‌گیریم هر بار بخشی […]

ادامه ی مطلب

چرا در آینده‌نگری و تصمیم‌گیری ضعیف عمل می‌کنیم؟

خیلی از تجربیات هستند که حداقل آن‌ها را دو بار زندگی می‌کنیم: یک‌بار در دنیای فیزیکی و بیرون از ذهن و بار اول در دنیای ذهنی. خصوصاً وقتی می‌خواهیم آینده‌نگری کنیم و برای نزدیک شدن به تصمیم درست‌تر، موضوعی را قبل از به وقوع پیوستن […]

ادامه ی مطلب

یک برنامۀ خودآموز برای تصمیم‌گیری

دوستی داشتم بازمانده از زلزلۀ بم. به‌ندرت حرف می‌زد و به یاد ندارم هیچ‌وقت از شرایطی که داشت گله کند. در این اتفاق شوم و ناگهانی همه چیز را به چشم دیده بود و خیلی چیزها را از دست داده بود. از مرگ عزیزانش تا […]

ادامه ی مطلب

راهکاری عمومی برای تصمیم‌گیری بهتر

وقتی نمی‌دانید از چه چیزی بنویسید، کتابی باز می‌کنید و چند صفحه از آن را می‌خوانید. وقتی نمی‌دانید به کجا سفر کنید شروع می‌کنید راجع به جاذبه‌های گردشگری شهرهای مختلف سرچ می‌کنید یا از دوستانتان پیشنهاد می‌خواهید. وقتی نمی‌دانید چه کتابی را بخوانید به سراغ […]

ادامه ی مطلب

راهکاری برای جبران تصمیم‌های اشتباه

غنائم جنگی. یکی از آن اصطلاحات دوست‌نداشتنی دوران درس و مدرسه است که بازمانده‌های جنگ را که نصیب بازمانده‌ها می‌شود برایمان تداعی می‌کند. وقتی پس از گرفتن تصمیمی اشتباه، سخت مشغول سرزنش کردن خودم بودم، از این اصطلاح وام گرفتم تا قدری خودم را التیام […]

ادامه ی مطلب