تلۀ بهانه‌های منطقی

یکی از ثمرات بزرگ عصر جدید این است که از ما انسان‌های باهوش‌تری ساخته است با بهانه‌های واقعی‌تر و منطقی‌تر. گاهی این بهانه‌ها این قدر قابل دفاع هستند که راه را برای هر اقدام سازنده‌ای می‌بندند. ما در موقعیت‌های مختلف بهانه می‌آوریم مثل وقتی‌که: به […]

ادامه ی مطلب