چگونه آدم‌ها نچسب و جعلی می‌شوند؟

مدام حرف می‌زد. خیلی هم با غرور می‌گفت. مشخص بود به حرف‌هایش ایمان کامل دارد. اتفاقاً درست هم می‌گفت. حرف‌های درست و حسابی می‌زد؛ اما مشکل این بود که هر چه بیشتر می‌گفت، بیشتر دوست داشتم که نشنوم. چون حرف‌هایش نسخۀ دست دومی از حرف‌های […]

ادامه ی مطلب