هنر اجتماعی بودن

تصوری که اکثر ما از یک فرد «اجتماعی» در ذهن داریم، شخصی است که به خوبی با دیگران ارتباط برقرار می‌کند، برای ابراز عقاید خود در جمع معذب نیست و احساس راحتی خوبی دارد. اما من فکر می‌کنم برداشت دیگران از یک فرد اجتماعی، مهم‌تر […]

ادامه ی مطلب

در زندگی‌ات با چه کسانی می‌دوی؟

هر یک از ما تعبیری از زندگی داریم که نمی‌توان درست یا غلط بودن آن‌ها را محک زد، تنها می‌توان تغییر این تعابیر را درگذر زمان دید. وقتی درگیر کسی یا چیز هستیم، زندگی را میدان مسابقه‌ای می‌بینیم که این درگیری در متن آن ریخته […]

ادامه ی مطلب

معیاری برای تردید در ادامۀ رابطه

یکی از مواردی که می‌تواند وجه اشتراک تمام دوستی‌ها قلمداد شود، گفتگوهایی است که بین طرفین شکل می‌گیرد. به باور من، مهم‌تر از این حرف‌های ظاهری، گفتگوهای درونی است که طی یک رابطه، برای طرفین ایجاد می‌شود. اگر بخواهم معیاری برای سنجش ارزشمندی یک رابطه […]

ادامه ی مطلب

دستاوردی شگفت از ۷۵ سال مطالعه بر روی شادی

رابرت والدینگر، از محققان دانشگاه هاروارد است که در بزرگ‌ترین تحقیق علمی راجع به شادی، حضورداشته و از دستاوردهای آن، صحبت می‌کند. این تحقیق به مدت ۷۵ سال بر روی ۷۲۴ نفر انجام‌شده که در حال حاضر ۶۰ نفر از آن‌ها زنده هستند. نتیجۀ صدها […]

ادامه ی مطلب

داستان یک رابطۀ موفق

«دلش می‌خواست با اشاره‌ای، این رابطۀ بی نفْس تمام‌شدنی را که صدای نفَس‌های آخرش شنیده می‌شد، بازسازی کند. پنجه‌های دل‌مشغولی، در ذهنش فرورفته بود و خیال رفتن نداشت. پریشانی مثل وزنۀ تنبلی بر فکرش افتاده بود، نه می‌رفت نه آب می‌شد. حس می‌کرد روزگار دست […]

ادامه ی مطلب