هنر قضاوت کردن

چند وقت است راجع به چندوچون قضاوت‌هایی که در مورد دیگران می‌کنم، برای خودم می‌نویسم. خصوصاً وقتی زمانم آزادتر است، به قضاوت خودم می‌نشینم تا جنس افکارم را بهتر بشناسم. با خودم فکر کردم حالا که قضاوت کردن، این حجم از زمان هرروزم را پر […]

ادامه ی مطلب