تولید محتوا با روش سایمون سینک

فرض کنید یک موسسۀ آموزشی، می‌خواهد برای معرفی خدماتش، محتوا تولید کند. نمونۀ یک پیام خوب، می‌تواند چنین چیزی باشد: «به باور ما، کسب مهارت و دانش اصیل فردی، بهترین راه خلق ثروت اجتماعی است. روش ما برای متفاوت اندیشیدن و تغییر روندهای نامطلوب موجود، […]

ادامه ی مطلب