تقلای دیده شدن در عصر نویزها

همیشه سیر تکامل از دیروز به امروز اتفاق نمی‌افتد. مانند عصر امروز شاهد هستیم که تکامل خیلی چیزها روند عکس را طی می‌کند. خیلی از مفاهیم پیش‌پاافتادۀ دیروز، دیگر امروز ساده و پیش‌پاافتاده نیستند. این مفاهیم در عصر جدید تولدی دوباره را تجربه می‌کنند و […]

ادامه ی مطلب