تلۀ بهانه‌های منطقی

یکی از ثمرات بزرگ عصر جدید این است که از ما انسان‌های باهوش‌تری ساخته است با بهانه‌های واقعی‌تر و منطقی‌تر. گاهی این بهانه‌ها این قدر قابل دفاع هستند که راه را برای هر اقدام سازنده‌ای می‌بندند. ما در موقعیت‌های مختلف بهانه می‌آوریم مثل وقتی‌که: به […]

ادامه ی مطلب

چگونه الهام‌بخش باشیم؟

«مهم نیست ایده‌ها را از کجا می‌آورید، مهم این است که آن‌ها را به کجا می‌برید». وقتی این جمله از ژان لوک گدار را خواندم، این سؤال در ذهنم تداعی شد که با این حجم از ایده یابی، یادگیری و دریافت اطلاعات، چه کاری می‌کنیم؟ […]

ادامه ی مطلب

فاصلۀ فهمیدن و عمل کردن

تابه‌حال شده لیستی از باورها و اعتقادات خود تهیه کنید و آن‌ها را با آنچه در عمل انجام می‌دهید، مقایسه کنید؟ خیلی از مواقع، ما به درستیِ یک مطلب، عمیقاً باور داریم اما در عمل نمی‌توانیم آن را زندگی کنیم. مثلاً خیلی از ما، این […]

ادامه ی مطلب