از تعقیب کردن خودتان حیرت کنید

از خودتان بیرون بزنید، بند کفش‌های روحتان را ببندید و زیرکانه خود را بپایید. افکارتان را تعقیب کنید، آن‌ها را در بیراهه‌ها غافلگیر کنید و آن راهی را که می‌خواهید، جلوی پای افکارتان فرش کنید. از خودتان بنویسید. ردپای ذهنتان را با کلمات، روی کاغذ […]

ادامه ی مطلب

تجربۀ آزادی در افکار محدود

«آزادی از دل محدودیت‌های خودساخته حاصل می‌شود». از محدودیت‌های ناچار حرف نمی‌زنم و حتی منظورم آزادی تقدیمی نیست. اوج آزادی، در فضای محدودشده برای کشف موشکافانۀ یک موضوع ظهور می‌کند، برخلاف پراکنده‌گویی و پراکنده دانی که اغلب فرصت دیدن عمق آزادی را از ما می‌گیرد. […]

ادامه ی مطلب