ما بی‌نهایت نیستیم

بهترین درس‌های مدیریت زمان، بهترین برنامه‌های خودشناسی، بهترین ابزارهای یادگیری، برنامه‌ریزی و توسعه، اغلب اوقات یک ویژگی مشترک دارند: آن‌ها به محدودیت ما انسان‌ها اشاره می‌کنند و وعده‌ها و نظرات و دیدگاه‌هایی را که پیش روی ما قرار می‌دهند با توجه به این مسئله می‌چینند. […]

ادامه ی مطلب

مزیت محدودیت

نمی‌خواهم از مثبت اندیشی و کلیشۀ مثبت نگری حرف بزنم. تنها به حقیقتی اشاره می‌کنم که همۀ ما به‌نوعی با آن مواجه هستیم. دنیای هر کدام از ما، در چارچوبی شکل‌گرفته که برشی از دنیای واقعی است. درواقع هر یک از ما حصاری در دنیا […]

ادامه ی مطلب

۱۲ راز افزایش بهره‌وری در زمان‌های کوتاه و محدود

اگر دقت کنیم بسیاری از کارهای ناتمام و بزرگ زندگی‌مان را در زمان‌هایی انجام داده‌ایم که فرصت کافی نداشته‌ایم؛ جالب اینکه غالباً بهترین نتایج را هم در همین زمان‌های کوتاه گرفته‌ایم. کمی در این مسئله غرق شدم تا بتوانم از رفتارهایی که در این زمان‌ها […]

ادامه ی مطلب

تجربۀ آزادی در افکار محدود

«آزادی از دل محدودیت‌های خودساخته حاصل می‌شود». از محدودیت‌های ناچار حرف نمی‌زنم و حتی منظورم آزادی تقدیمی نیست. اوج آزادی، در فضای محدودشده برای کشف موشکافانۀ یک موضوع ظهور می‌کند، برخلاف پراکنده‌گویی و پراکنده دانی که اغلب فرصت دیدن عمق آزادی را از ما می‌گیرد. […]

ادامه ی مطلب