چه کتابی بنویسیم؟

بعضی سؤال‌ها از پایه و اساس غلط هستند. به این سؤال دقت کنید: چه کارهای متفاوتی می‌توانم انجام دهم تا شادتر شوم؟ این سؤال غلط است چون مفهوم آن وارونه فهمیده شده است. در حقیقت ثابت‌ شده است که باید شاد باشید تا بتوانید کاری […]

ادامه ی مطلب