راهی برای بازیابی قدرت اشتیاق و سرسختی

کتاب زیبای «سرسختی»  نوشتۀ خانم آنجلا داکورث را چند وقت پیش خواندم. امروز که کتاب را مرور می‌کردم، متوجه شدم خواندن این کتابِ ارزشمند، یکی از بهترین راه‌ها برای بازیابی نیروی اشتیاق و پشتکار افراد است. تصمیم گرفتم بهترین جملات کتاب را در اینجا برای […]

ادامه ی مطلب

قدرت ابراز عقیده از کجا می‌آید؟

عامل مهمی که با یاری آن می‌توانیم میزان تأثیر و نفوذ کلاممان را افزایش دهیم، قدرت ما که در بیان عقاید خود است. کلامی که باقدرت بیان می‌شود، پذیرفتنی‌تر و اثربخش‌تر است. برای داشتن بیانی قدرتمند، در درجۀ اول لازم است عمیقاً به گفتۀ خود، […]

ادامه ی مطلب