توصیه‌های درستی که می‌توانند نادرست باشند

ما خیلی وقت‌ها به مطلق فکر کردن عادت می‌کنیم. یا چیزی را مطلقاً درست می‌دانیم یا نادرست. بد نیست چالشی برای خودمان در نظر بگیریم و چند وقت یک‌بار و به فراخور موقعیتی که در آن قرار می‌گیریم، بعضی قوانین به‌ظاهر درست (یا غلط) را […]

ادامه ی مطلب