هنر ارزیابی عملکرد

کسی که دغدغۀ آموزش، یادگیری و توسعۀ فردی دارد خیلی منطقی است که به جای اصرار بر یادگیری از بیرون، بخش مهمی از فرآیند یادگیری را به آموختن از خود اختصاص بدهد. البته این کار سخت است چون خیلی نیاز به عمل‌گرایی دارد. ما وقتی […]

ادامه ی مطلب

زیر پوست مترو

تابه‌حال نشده فیلمی را ببینم و بیشتر از صحنه‌های نمایش، حرکات دوربین در پشت‌صحنه و کارگردان را نبینم. وارد مترو هم که می‌شوم، تونل کنده‌شدۀ عریان را می‌بینم و در پیچ‌ها همان سنگ‌هایی که به‌سختی جابه‌جاشده‌اند. از این‌ها که بگذریم، گمان می‌کنم زیر پوست آدم‌ها […]

ادامه ی مطلب