ناهید عبدی

جستارها:

در ستایش خواندن و نوشتن
کتاب و کتابخوانی

در ستایش خواندن و نوشتن

«بدون کتاب‌های خوبی که خوانده‌ایم بدتر از این‌که هستیم می‌بودیم. راضی به هر چه هست، نه به این ناآرامی، بلکه مطیع‌تر و روحیۀ انتقادی که

ادامه مطلب »