ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
نوشتن کتاب | چگونه کتاب بنویسیم | راهکارهایی برای شروع نویسندگی و کتاب نویسی - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن