ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
دلایلی برای زنده ماندن | مرور کتاب و گزیدۀ جملات - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن