ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
شریل سندبرگ و گزینه ب | مرور کتاب و گزیدۀ جملات - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن