ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
چگونه یک کتاب خواندنی بنویسیم؟ نقشه راه نوشتن کتاب غیرداستانی - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن