ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
کتاب دغدغه ایران| برداشت‌های من از جلسه نقد کتاب - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن