ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
کتاب شدن از میشل اوباما | مرور کتاب+پاراگراف‌های برگزیده - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن