ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
podcast-content-Radio-nahid-abdi-03 - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن