ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
1 کتاب آموزشی + 12 فایل صوتی | یک کتاب خواندنی بنویسیم - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن