ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
پادکست: نقش گزینه ب در خلاقیت برای مواجهه با شرایط بحرانی - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن