ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
برنامه مصرف محتوا (از خلاقیت و یادگیری تا برنامه‌ریزی تولید محتوا) - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن